2022-2023 நிதியாண்டு நிறைவுக்கூட்டம்

 

அகமுடையார் சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் & இன்டஸ்டரீஸ் 2022-2023 ம் ஆண்டுக்கான நிதியாண்டு நிறைவுக்கூட்டம்
மதுரை ராம் ரத்தினா ரெசிடென்சி ஹோட்டலில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Agamudayar chamber of Commerce and Industries
2022-2023 Financial Year Completion Meeting was held at Ramrathina Residency Hotel in Madurai

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ACCI
Logo